آیینه فرورفته یا آیینه دندان پزشکی از ابزارها و تجهیزات دندان پزشکی است که به کمک آن پزشکان به بررسی و معاینه دهان و دندان‌ها به ویژه قسمت‌های پشت دندان می‌پردازند.

ویژگی‌های آیینه دندان پزشکی چیست؟

آیینه دندان پزشکی دارای سایز و قطر متفاوت است که بسته به نوع آن کاربرد آیینه دندان پزشکی متفاوت است. آیینه شماره 4 و 5 به ترتیب با قطر 18 یا 20 میلی متر از پرکاربردترین آیینه دندان پزشکی به حساب می‌آید.

فیلتر