آرسی پرپ 18 گرمی

 ویژگی های آرسی پرپ دنفیل – Denfil Well Prep:

  • حاوی ماده لوبریکنت
  • مناسب برای تمیز کردن کانال ریشه
  • حاوی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید
  • شکل دهی و تمیز کردن راحت روت کانال
  • تسهیل در حرکت و استفاده راحت تر از ابزار
  • بسته بندی: 3 سرنگ 6 میل+ تعدادی تیپ یکبارمصرف
مقایسه