آرسی پرپ 20 گرمی پالپ دنت

ویژگی های آرسی پرپ پالپ دنت – RC Prep Pulpdent :

  • آسان بودن شستوشو
  • ژل EDTA با غلظت 17%
  • آسان بودن کار با فایل در کانال
  • محتویات بسته : 4 عدد سرنگ 5 گرمی
  • تاریخ انقضاء : 2022/06
مقایسه