اسید اچ پرسلن 3 میل مروابن

  • ژل اسید هیدروفلوریک برای اچ اکردن پرسلن
  • جهت ترمیم پرسلن شکسته و رستوریشن های تمام چینی
  • آماده سازی سطح پرسلن برای باند قوی تر با رزین و کامپوزیت
  • Porcelain Etch
  • Hydro fluoric Acid 9%
  • محتویات بسته : یک سرنگ 3 میلی لیتر
دسترس پذیری: در انبار موجود نمی باشد
مقایسه