باندینگ نسل 5 دنو

  • باندینگ نسل 5 دنو ساخت کشور کره
  • 5 میل
  • یونیورسال
  • اطمینان از استحکام و ماندگاری
  • استفاده به صورت تک مرحله ای
  • لایت کیور
  • اتصال شیمیای بسیار قوی
  • عدم تشکیل پوسیدگی ثانویه
مقایسه