باندینگ نسل 7 مستردنت

 ویژگی های باندینگ نسل 7 مستردنت – Ultinate SE Bond:

  • ترمیم سطوح تخریب شده پروتزی
  • ترمیم مسقتم کامپوزیت، کامپومر لایت کیور
  • مهر و موم کردن حفرات برای ترمیم های غیر مستقیم
  • ترمیم روکش های چینی و سرامیکی شسته داخل دهان
  • بسته بندی: 7 گرم
مقایسه