فرز الماسی تراش مدل لمینیت تیزکاوان

ویژگی های فرز الماسی مدل تراش لمینیت تیزکاوان – Depth Marker:

  • پروفیلاکسی
  • آماده سازی کانال
  • آماده سازی تاج دندان
  • آماده سازی Inlay/onlay
  • خالی کردن پر کردگی های قدیمی
  • محتویات بسته : 4 عدد
مقایسه