فورموکرزول مستردنت

ویژگی های فرموکرزول مستردنت-Formo Cresol :

  • مناسب جهت پالپوتومی اطفال
  • درمان موقت ریشه نکروز شده و دارای عفونت
  • محتویات بسته : دو نوع 10 و 30 میلی لیتر
دسترس پذیری: در انبار موجود نمی باشد
مقایسه