فیلم رادیوگرافی فوما FOMA

  • فیلم رادیوگرافی فوما یک فیلم ایزوله دوقلو امولسیون دوقلو با سرعت بالای کنتراست
  • کیفیت تصویر بالا و تعریف دقیق برجست.
  • کاهش ۳۰ درصدی میزان دوز اشعه و مدت زمان تشعشع نسبت به مدل های D-Speed
  • مطابقت با گرایش جهانی حفاظت از اشعه در بیماران (RPOP) EAIA
  • پلاستیکی نرم افزاری نرم با گوشه های گرد
  • ساخت جمهوری چک
  • ۱۵۰ عدد فیلم E-Speed
مقایسه