ژل کلرهگزیدین 2% مروابن

  • خاصیت ضد عفونی کننده در درمان اندو
  • افزایش قدرت اتصال دنتین به عنوان باندینگ
  • مناسب جهت آماده سازی کانال ریشه دندان
  • اثر بخشی قوی تر نسبت به سدیم هیپوکلریت
  • ویکووزیته مناسب ژل جهت کنترل روند کار در ریشه
  • جهت از بین بردن میکروارگانیسم های مقاوم مانند آنتروکوک فوکالیس و کاندیدا الیکانس
  • محتویات بسته : 3 میلی لیتر
مقایسه