کامپوزیت توکویاما bw

تومان800.000

  • دندانهای خلفی و قدامی
  • وینرکامپوزیتی
  • پوشاندن فضای بین دندانی
  • ترمیم کامپوزیت / پرسلن
  • خواص فیزیکی : مقاومت خشمی 155 مگاپاسکال
  • ضریب خشمی 8.7 گیگاپاسکال
  • درصد حجمی فیلر 70% ودرصدوزنی 82%
مشاهده سبد خرید
مقایسه