هندپیس جراحی مستقیم 1:1 گلدنت –  Straight Head :

هندپیس گلدنت Goldent با انواع موتور های مدل E و منطبق با استاندارد ISO قابل استفاده می باشد.

حداکثر سرعت چرخش 40000دور در دقیقه است.

در دمای 121 درجه سانتی گراد و 20 دقیقه یا در  132 درجه سانتی گراد و  15 دقیقه قابل اتوکلاو می باشد.

دارای دکمه استاپر برای متوقف کردن هندپیس می باشد.